ΑΜ Κατηγορία

ΑΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 Η εκπαίδευση για την
απόκτηση της ΑΜ κατηγορίας γίνεται με το KYMCO 50cc και επιτρέπει
στον κάτοχο διπλώματος την οδήγηση μοτοποδηλάτου έως 50cc.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-21 θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ
-10 θεωρητικά μαθήματα ΜΟΤΟ
-14 Πρακτικά μαθήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Ο/Η υποψήφιος/α
πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τα 16 του/της  χρόνια και σε περίπτωση που είναι ανήλικος/η
πρέπει να έχει την συγκατάθεση και των δύο γονέων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-4 φωτογραφίες διαβατηρίου

*Το κάθε θεωρητικό και πρακτικό μάθημα είναι 45’
λεπτά.