Διαδικασία

  Η διαδικασία έκδοσης διπλώματος Β’ κατηγορίας συμπεριλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Αρχικά ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει τα θεωρητικά μαθήματα που πραγματοποιούνται στην αίθουσα θεωρίας μας , τα οποία περιλαμβάνουν μία σειρά μαθημάτων με βίντεο, διαφάνειες, ερωτοαπαντήσεις , ασκήσεις και έντονη διαδραστικότητα.
  Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τα θεωρητικά του μαθήματα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα προόδου που τα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ έτσι ώστε να εμπεδώσει αυτά που έμαθε στα θεωρητικά αλλά και να τα κάνει κτήμα του. Αφού ολοκληρώσει την πρόοδο του στο 100% , σε συνεννόηση με τον δάσκαλο του προχωράει στην γραπτή εξέταση .

  Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει μία σειρά μαθημάτων, με ολοκαίνουρια αυτοκίνητα όπως βλέπετε και στην παραπάνω φωτογραφία και με την επιλογή αυτόματου αλλά και αναπηρικού αυτοκινήτου, τα οποία πραγματοποιούνται σε όλους τους δρόμους της Αθήνας , έτσι ώστε ο υποψήφιος να αποκτήσει όσα περισσότερα ερεθίσματα αλλά και εμπειρίες μπορεί .
Τα αυτοκίνητα που διαθέτουμε είναι τα eξής:

2 Toyota Yaris 2018,2019
1 Toyota Yaris 2019 Hybrid Auto
1 Nissan Micra 2020
1 Toyota Yaris 2021

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 21 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 25 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης 
 3. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ
 6. Παράβολο 50,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
 7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
 8. Παράβολο 18,00€ για την αρχική χορήγηση άδεια οδήγησης
 9. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 18 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης 
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δίπλωμα
 6. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση άδειας οδήγησης
 7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση
 8. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 25 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης  αυτοκινήτου
 • 14 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μηχανής

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης 
 3. Πέντε φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ
 6. Παράβολο 50,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
 7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
 8. Παράβολο 18,00€ για την αρχική χορήγηση άδεια οδήγησης
 9. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 10. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση σε κατηγορία Α ή Β της άδειας οδήγησης

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr