Διαδικασία

  Η διαδικασία έκδοσης διπλώματος A’ (AM,A1,A2) κατηγορίας συμπεριλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Αρχικά ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει τα θεωρητικά μαθήματα που πραγματοποιούνται στην αίθουσα θεωρίας μας , τα οποία περιλαμβάνουν μία σειρά μαθημάτων διαφάνειες, ερωτοαπαντήσεις .
  Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τα θεωρητικά του μαθήματα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα προόδου που τα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ έτσι ώστε να εμπεδώσει αυτά που έμαθε στα θεωρητικά αλλά και να τα κάνει κτήμα του. Αφού ολοκληρώσει την πρόοδο του στο 100% , σε συνεννόηση με τον δάσκαλο του προχωράει στην γραπτή εξέταση .

  Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει μία σειρά μαθημάτων, πραγματοποιούνται κυρίως στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εξέτασης (πίστα) αλλά και στον δρόμο , έτσι ώστε ο υποψήφιος να αποκτήσει όσα περισσότερα ερεθίσματα αλλά και εμπειρίες μπορεί .

Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος για την απόκτηση διπλώματος μηχανής θα πρέπει να είναι:

 • 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ (μοτοποδήλατο).
 • 18 ετών για την κατηγορία Α1 (έως 125cc).
 • 20 ετών για την κατηγορία Α2 (έως 35kW).
 • 24 ετών για την κατηγορίας Α (απεριόριστο). Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι ήδη κάτοχος διπλώματος κατηγορίας A2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 14 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 4. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ
 6. Παράβολο 50,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
 7. Παράβολο 18,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης
 8. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 9. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 11 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 12 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 4. Δίπλωμα
 5. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 6. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση της άδειας οδήγησης
 7. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 8. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 6 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 4. Δίπλωμα
 5. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 6. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση της άδειας οδήγησης
 7. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 8. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 25 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης  αυτοκινήτου
 • 14 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μηχανής

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης 
 3. Πέντε φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ
 6. Παράβολο 50,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
 7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
 8. Παράβολο 18,00€ για την αρχική χορήγηση άδεια οδήγησης
 9. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
 10. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση σε κατηγορία Α ή Β της άδειας οδήγησης

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr