Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (αυτοκινήτου).

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 15 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 15 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης 
 3. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δίπλωμα
 6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ
 7. Παράβολο 50,00€ για τη χορήγηση της κατηγορίας
 8. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική ή πρακτική εξέταση για την απόκτηση της Δ κατηγορίας και 20,00€ για κάθε συμμετοχή του σε θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ΠΕΙ
 9. Παράβολο 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης
 10. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr