Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης BE,ΓE,ΔE πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας B, Γ, Δ αντίστοιχα.

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 8 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης 
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  5. Δίπλωμα
  6. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση
  7. Παράβολο 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης
  8. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr