Δικαιολογητικά

  1.  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  4. Δίπλωμα. Η παλιά άδεια οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.
  5. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  6. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
  7. Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων, απαιτείται επιπλέον παράβολο 9,02€.

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr