Δικαιολογητικά

  1. Άδεια κυκλοφορίαςτου οχήματος χωρίς παρακράτηση
  2. Παράβολο ανάλογο του κυβισμού του οχήματος
  3. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται εξουσιοδότησημε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  4. Α.Φ.Μ. αγοραστή
  5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ
  6. Βεβαίωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίαςτου οχήματος από Δ.Ο.Υ. όλων των ετών
  7. Αίτηση

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr