Προϋποθέσεις

 • Nα είσαι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχεις ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
 • Να μην υπηρετείς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο.
 • Να μην έχεις συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχεις εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 • Να μην έχεις καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα.
 • Να είσαι κάτοχος άδειας οδήγησης Β κατηγορίας ή άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Πέντε έγχρωμες φωτογραφίες
 3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 4. Δίπλωμα
 5. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
 6. Τρία πιστοποιητικά υγείαςαπό οφθαλμίατρο, παθολόγο και ψυχίατρο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ
 7. Παράβολο 20,00€
 8. Παράβολο 50,00€
 9. Για έκδοση ειδικής άδειας ταξί, απαιτείται πιστοποιητικό γνώσεων.
  Έλληνες υπήκοοι: Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού (Οι γεννημένοι έως 2-4-1969: Απολυτήριο Δημοτικού. Οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου).

Διεύθυνση

Κύπρου 79, Αργυρούπολη
Γεννηματά 97, Γλυφάδα
Αβέρωφ 59, Αργυρούπολη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
09.00-14.00 & 18.00-21.00
*Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνία

+30 210 960 1010
info@kalyvas.gr