Α2 κατηγορία

  Η εκπαίδευση για την απόκτηση της Α2 κατηγορίας γίνεται με το CB 400cc honda και με το Beverly 500cc (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και επιτρέπει στον κάτοχο διπλώματος την οδήγηση μοτοσυκλέτας έως 35 kw.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-21 θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ
-10 θεωρητικά μαθήματα ΜΟΤΟ
-14 πρακτικά μαθήματα

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Β
-10 θεωρητικά μαθήματα ΜΟΤΟ
-12 πρακτικά

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ΑΜ, Α1
-7 πρακτικά μαθήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 20 του/της χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-4 φωτογραφίες διαβατηρίου *Το κάθε θεωρητικό και πρακτικό μάθημα είναι 45’ λεπτά.