Α κατηγορία

  Η εκπαίδευση για την απόκτηση Α κατηγορίας γίνεται με την CB 600cc Honda και επιτρέπει στον κάτοχο διπλώματος την οδήγηση μοτοσυκλέτας απεριόριστου κυβισμού.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-21 θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ
-10 θεωρητικά μαθήματα ΜΟΤΟ
-14 πρακτικά μαθήματα

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Β
-10 θεωρητικά μαθήματα ΜΟΤΟ
-12 πρακτικά

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ΑΜ, Α1, Α2
-7 πρακτικά μαθήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 24 του/της χρόνια ή να είναι κάτοχος διπλώματος Α2 2 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-4 φωτογραφίες διαβατηρίου

*Το κάθε θεωρητικό και πρακτικό μάθημα είναι 45’ λεπτά.