Β κατηγορία

Η εκπαίδευση για την απόκτηση Β κατηγορίας γίνεται με Toyota Yaris του 18’ για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ για αυτόματο κιβώτιο με το Υβριδικό Toyota Yaris του 18’. Η Β κατηγορία επιτρέπει στον κάτοχο διπλώματος την οδήγηση επιβατηγού 9 θέσεων και έως 3.500kg.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


-21 θεωρητικά
-25 πρακτικά
Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ΑΜ, Α1, Α2, Α
-18 πρακτικά μαθήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 του/της χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-4 φωτογραφίες διαβατηρίου

*Το κάθε θεωρητικό και πρακτικό μάθημα είναι 45’ λεπτά.