Γ Κατηγορία

  Η εκπαίδευση για την απόκτηση Γ κατηγορίας γίνεται με το ΑTECO Mercedes-Benz και επιτρέπει στον κάτοχο διπλώματος την οδήγηση φορτηγού οχήματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-15 θεωρητικά μαθήματα
-15 πρακτικά μαθήματα

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Δ
-6 θεωρητικά μαθήματα
-6 πρακτικά μαθήματα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-4 φωτογραφίες διαβατηρίου