Δ κατηγορία

 Η εκπαίδευση για την απόκτηση Δ κατηγορίας γίνεται με Mercedes-Benz και επιτρέπει στον κάτοχο διπλώματος την οδήγηση λεωφορείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-15 θεωρητικά μαθήματα
-15 πρακτικά μαθήματα

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Γ
-6 θεωρητικά μαθήματα
-6 πρακτικά μαθήματα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-4 φωτογραφίες διαβατηρίου