Ε κατηγορία

 Η Ε κατηγορία σας επιτρέπει την οδήγηση Νταλίκας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-10 πρακτικά μαθήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

  Η κατοχή διπλώματος Γ κατηγορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Ταυτότητα
-ΑΦΜ
-2 φωτογραφίες διαβατηρίου